Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40414
Title: Ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình không thuận lợi đến hành vi phạm tội của người chưa thành niên
Authors: Đặng Thanh Nga
Keywords: Đặng Thanh Nga
Pháp luật
Hành vi phạm tội
Người chưa thành niên
Abstract: Hành vi tội phạm phát sinh không phải từ môi trường hoặc do cá nhân mà nó phát sinh do sự tác động qua lại giữa môi trường và cá nhân. Bài viết đề cập đến khía cạnh về nguyên nhân từ phía gia đình có hoàn cảnh không thuận lợi gây ảnh hưởng đến hành vi phạm tội của người chưa thành niên.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san Phụ nữ - 2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSPN2005_B9_Anhhuonghoancanhgiadinhdenhanhviphamtoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 133,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.