Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40415
Title: Một số vấn đề về việc bảo vệ quyền làm mẹ của người phụ nữ đơn thân trong luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
Authors: Bùi Thị Mừng
Keywords: Bùi Thị Mừng
Phụ nữ
Phụ nữ đơn thân
Quyền làm mẹ
Pháp luật
Luật hôn nhân và gia đình
Quyền phụ nữ
Mẹ đơn thân
Abstract: Trình bày một số ý kiến liên quan đến các quy định bảo vệ quyền làm mẹ của người phụ nữ đơn thân trong Luật hôn nhân và gia đình.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san Phụ nữ - 2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSPN2005_B8_Baovequyenlammecuaphunu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 147,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.