Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40424
Title: Liên hợp quốc với cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
Authors: Đỗ Mạnh Hồng
Keywords: Đỗ Mạnh Hồng
Liên hợp quốc
Tội phạm
Phòng chống tội phạm
An ninh quốc tế
Hợp tác quốc tế
Tổ chức quốc tế
Tội phạm quốc tế
Abstract: Phân tích vai trò của Liên hợp quốc trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trên quy mô toàn thế giới. Trong hoạt động chống tội phạm của Liên hợp quốc có sự tham gia tích cực của các cơ quan chính, cơ quan phụ trợ. Ngoài ra Liên hợp quốc còn phối hợp hoạt động của các tổ chức quốc tế khác trong lĩnh vực đấu tranh quốc tế phòng chống tội phạm.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san Liên hợp quốc - 2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSLHQ2005_B2_LHQchongtoipham.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 142,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.