Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40442
Title: Tố tụng lao động ở Việt Nam trong bối cảnh có Bộ luật tố tụng dân sự
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Bộ luật tố tụng dân sự
Lao động
Tố tụng lao động
Tranh chấp lao động
Trọng tài lao động
Đình công
Tài phán lao động
Quan hệ lao động
Kinh tế thị trường
Abstract: Làm rõ vấn đề tố tụng lao động ở Việt Nam trong bối cảnh có Bộ luật tố tụng dân sự. Tố tụng lao động ra đời như một tất yếu khách quan gắn với sự ra đời và phát triển của quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường. Đó là xu thế mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san Bộ luật tố tụng dân sự - 2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSBLTTDS_B9_TotunglaodongoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 151,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.