Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40447
Title: Trung tâm hỗ trợ kết hôn - Mô hình mới góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ Việt Nam khi kết hôn với người nước ngoài
Authors: Nguyễn Thái Mai
Keywords: Nguyễn Thái Mai
Phụ nữ
Trung tâm hỗ trợ kết hôn
Quyền kết hôn
Abstract: Quyền kết hôn là một trong những quyền thiêng liêng của con người và có ý nghĩa quan trọng tới sự tồn tại của xã hội. Việc hình thành các rung tâm hỗ trợ kết hôn tại Việt Nam là việc làm có ý nghĩa nhân đạo và ý nghĩa xã hội sâu sắc. Tuy nhiên đây là hoạt động mới, do đó cần được nhân rộng trên khắp các địa phương cả nước thông qua tuyên truyền chức năng nhiệm vụ của trung tâm cũng như tạo lòng tin của chị em và của xã hội đối với hoạt động của trung tâm.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san Phụ nữ - 2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSPN2005_B6_Trungtamhotrokethon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 175,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.