Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40462
Title: Nhìn nhận một số quan điểm quốc tế về các tội phạm về môi trường
Authors: Đào Lệ Thu
Keywords: Đào Lệ Thu
Pháp luật
Tội phạm
Tội phạm môi trường
Lập pháp hình sự
Abstract: Hiện nay, các tôi phạm về môi trường càng được quan tâm chú ý. Cho dù còn nhiều quan điểm khác nhau về loại tội phạm này tại các quốc gia và các khu vực, một thực tế không thể phủ nhận là chính phủ các nước cũng như các nhà khoa học đang cố gắng phân tích bản chất, đặc điểm và khuynh hướng phát triển của chúng để tìm ra những giải pháp phù hợp- trong đó bao gồm lập pháp hình sự - cho việc phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về môi trường.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2006_B8_Toiphamvemoitruong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 137,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.