Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40513
Title: Luật Lao động Việt Nam với việc bảo vệ quyền lợi của lao động nữ.
Authors: Đỗ Ngân Bình
Keywords: Tạp chí Luật học
Phụ nữ
Lao động nữ
Luật Lao động
Quan hệ lao động
Thị trường lao động
Quyền lợi của lao động nữ
Người sử dụng lao động
Bình đẳng nam nữ
Bảo hiểm xã hội
Abstract: Bài viết đề cập đến vấn đề bảo vệ quyền lợi của lao động nữ, bao gồm: (1) Tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ quyền lợi của lao động nữ trong luật lao động. (2) Thực trạng bảo vệ quyền lợi của lao động nữ theo pháp luật Việt Nam. (3) Một số kiến nghị nhằm bảo vệ quyền lợi của lao động nữ.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san Phụ nữ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSPN2004_B3_Quyenloilaodongnu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 212,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.