Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40514
Title: Quyền làm mẹ của người phụ nữ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Authors: Nguyễn Phương Lan
Keywords: Tạp chí Luật học
Phụ nữ
Quyền của phụ nữ
Pháp luật
Quyền làm mẹ
Quyền sinh con
Quyền nhận nuôi con nuôi
Con nuôi
Tình trạng hôn nhân
Abstract: Quyền làm mẹ của người phụ nữ được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan. Quyền làm mẹ của người phụ nữ được thực hiện bằng hai phương thức cơ bản, đó là quyền sinh con và nhận nuôi con nuôi mà không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san Phụ nữ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSPN2004_B7_Quyenlamme.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 130,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.