Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40517
Title: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 với việc bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ.
Authors: Trần Thị Huệ
Keywords: Tạp chí Luật học
Phụ nữ
Quyền lợi của phụ nữ
Luật hôn nhân và gia đình
Quan hệ hôn nhân
Bình đẳng nam nữ
Vợ chồng
Trọng nam khinh nữ
Quyền làm mẹ
Quyền tự do kết hôn
Bất bình đẳng giới
Abstract: Bài viết đề cập đến vấn đề bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ. Nguyên tắc bình đẳng nam nữ trong hệ thống pháp luật của nước ta, đặc biệt là Luật Hôn nhân và gia đình. Hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình của nước ta từ Cách mạng tháng Tám đến nay đã được xây dựng theo nguyên tắc nam nữ bình đẳng về mọi phương diện.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san Phụ nữ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSPN2004_B5_LuatHNGD-Baovephunu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 205,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.