Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40523
Title: Một số vấn đề về dự thảo luật chứng khoán liên quan đến chào bán chứng khoán ra công chúng
Authors: Nguyễn Minh Hằng
Keywords: Nguyễn Minh Hằng
Chứng khoán
Chào bán chứng khoán
Huy động vốn
Thị trường chứng khoán
Phát hành chứng khoán
Công ty đại chúng
Công ty cổ phần
Abstract: Đề cập chế độ chào bán chứng khoán ra công chúng hiện hành và một số ý kiến cá nhân về vấn đề này tại dự thảo luật chứng khoán
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2006_B9_Duthaoluatchungkhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 217,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.