Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40527
Title: Góp phần nhận thức về phản biện xã hội ở nước ta hiện nay
Authors: Trần Thái Dương
Keywords: Trần Thái Dương
Phản biện xã hội
Giám sát xã hội
Kinh tế thị trường
Hệ thống thể chế
Phản biện chính trị
Giám định xã hội
Tư vấn xã hội
Phản hồi xã hội
Abstract: Đề cập mấy nhận thức khái quát về phản biện xã hội ở nước ta hiện nay
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 10tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2006_B3_PhanbienxahoioVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 165,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.