Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40565
Title: Luật chứng khoán với việc mở rộng cơ hội đầu tư và khuyến khích đầu tư
Authors: Phạm Thị Giang Thu
Keywords: Phạm Thị Giang Thu
Chứng khoán
Luật chứng khoán
Đầu tư chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Abstract: Nghiên cứu về luật chứng khoán với việc mở rộng cơ hội đầu tư và khuyến khích đầu tư của các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2006_B7_Khuyenkhichdautuchungkhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 157,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.