Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40566
Title: Bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ trong công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ.
Authors: Dương Tuyết Miên
Keywords: Tạp chí Luật học
Phụ nữ
Quyền của phụ nữ
Phân biệt đối xử
Bình đẳng nam nữ
Bảo vệ phụ nữ
Kế hoạch hóa gia đình
Chức năng làm mẹ
Hôn nhân
Gia đình
Abstract: Bài viết đề cập đến vấn đề bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ trong công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biện đối xử đối với phụ nữ là văn bản pháp lý có giá trị và là công cụ hữu hiệu trong việc bảo đảm sự bình đẳng nam nữ cũng như quyền lợi của người phụ nữ trên toàn thế giới.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san Phụ nữ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSPN2004_B10_Conguocxoabophanbietphunu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 125,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.