Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40567
Title: Tính hiệu quả của luật chứng khoán - Sự tiếp cận từ góc độ kinh tế học pháp luật
Authors: Nguyễn Văn Tuyến
Keywords: Nguyễn Văn Tuyến
Pháp luật
Luật chứng khoán
Kinh tế học pháp luật
Thị trường chứng khoán
Nhà đầu tư
Kinh doanh chứng khoán
Abstract: Bài viết hướng tới sự phân tích nhằm làm rõ cơ sở lý luận cũng như các tiêu chí chủ yếu để đo lường tính hiệu quả của Luật chứng khoán từ góc nhìn của một môn khoa học mới mẻ, đó là kinh tế học pháp luật.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2006_B8_Tinhhieuqualuatchungkhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 178,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.