Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40568
Title: Chế độ công bố thông tin theo Luật chứng khoán năm 2006
Authors: Nguyễn Thị Ánh Vân
Keywords: Nguyễn Thị Ánh Vân
Luật chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Công bố thông tin
Giao dịch dân sự
Sàn chứng khoán
Công ty đại chúng
Abstract: Đưa ra một số bình luận về chế độ công bố thông tin theo luật chứng khoán năm 2006. Chế độ công bố thông tin của Việt Nam được xây dựng khá đầy đủ, trong đó xác định rõ đối tượng công bố thông tin, hình thức công bố thông tin và nghĩa vụ công bố thông tin cụ thể của các nhóm chủ thể khác nhau trên thị trường chứng khoán.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2006_B9_Chedocongbothongtin.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 128,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.