Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40579
Title: Động cơ và mục đích của người phạm tội ma tuý ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Tuyết Mai
Keywords: Nguyễn Tuyết Mai
Pháp luật
Tội phạm
Tội phạm ma tuý
Ma tuý
Động cơ phạm tội
Mục đích phạm tội
Abstract: Tổng hợp khảo sát của các tác giả, trên cơ sở các đánh giá chung về tội phạm ma tuý và phân tích các trường hợp phạm tội của 708 bị cáo trong 549 bản án xét xử sơ thẩm tội phạm về ma tuý trên cả nước. Qua đó góp phần làm giảm tội phạm trong cuộc đấu tranh phòng chống ma tuý ở Việt Nam.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2006_B6_ngươiphamtoimatuyoVietnam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 109,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.