Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40715
Title: Một số ý kiến về Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự.
Authors: Đinh Thị Mai Phương
Keywords: Tạp chí Luật học
Tố tụng dân sự
Bộ luật tố tụng dân sự
Vụ án dân sự
Hôn nhân gia đình
Vụ án lao động
Tranh chấp lao động
Trình tự khởi kiện
Thủ tục khởi kiện
Tòa án
Tranh chấp dân sự
Thẩm quyền xét xử
Abstract: Bài viết đề cập đến một số ý kiến về Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự, bao gồm: (1) Về phạm vi điều chỉnh. (2) Về cách sử dụng thuật ngữ trong Dự thảo. (3) Về thẩm quyền xét xử của tòa án.
Issue Date: 2004
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san góp ý Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSTTDS2004_B9_YkienveBLTTDS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 121,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.