Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40728
Title: Thẩm quyền khởi tố các vụ án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân.
Authors: Trần Văn Trung
Keywords: Tạp chí Luật học
Tố tụng dân sự
Bộ luật tố tụng dân sự
Thẩm quyền khởi tố
Vụ án dân sự
Viện kiểm sát nhân dân
Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân
Tranh chấp lao động
Luật hôn nhân và gia đình
Khởi tố tố tụng
Tham gia tố tụng
Abstract: Bài viết đề cập đến thẩm quyền khởi tố các vụ án dân sự của viện kiểm sát nhân dân trong Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự, tập trung vào hai vấn đề chính là có nên quy định thẩm quyền khởi tố vụ án dân sự cho viện kiểm sát không và nếu có thì nên quy định viện kiểm sát có thể khởi tố vụ án dân sự trong trường hợp nào?
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san góp ý Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSTTDS2004_B15_thamquyenkhoitovuandansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 119,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.