Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40730
Title: Pháp luật tố tụng hành chính - Quá trình hình thành và phát triển
Authors: Nguyễn Thị Thủy
Keywords: Nguyễn Thị Thủy
Pháp luật
Tố tụng hành chính
Pháp luật tố tụng hành chính
Hành chính
Vụ án hành chính
Abstract: Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của pháp luật tố tụng hành chính qua các giai đoạn lịch sử.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 10tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2007_B7_PLtotunghanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 182,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.