Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40734
Title: Điều kiện đảm bảo hiệu quả hoạt động thi hành án hình sự
Authors: Bùi Kiên Điện
Keywords: Bùi Kiên Điện
Pháp luật
Hình sự
Thi hành án hình sự
Abstract: Phân tích các điều kiện đảm bảo hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự. Để những điều kiện đó phát huy một cách hiệu quả, đòi hỏi sự quan tâm và quyết tâm cao của Đảng, nhà nước, các chủ thể có liên quan và toàn xã hội.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2007_B2_Hieuquathihanhanhinhsu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 123,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.