Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40763
Title: Các cam kết của Việt Nam về tự do hoá đầu tư trong tiến trình hội nhập kinh tế
Authors: Dương Nguyệt Nga
Keywords: Dương Nguyệt Nga
Đầu tư
Tự do hóa đầu tư
Hội nhập kinh tế
Đầu tư nước ngoài
Hiệp định song phương
BITs
Cơ chế bảo hộ đầu tư
Abstract: Giới thiệu các cam kết của Việt Nam về tự do hoá đầu tư trong tiến trình hội nhập kinh tế. Các cam kết quốc tế của Việt Nam có hình thức, phạm vi và mức độ khác nhau song đều hướng tới mục tiêu chung là tự do hoá hoạt động đầu tư nước ngoài bằng việc mở cửa các lĩnh vực kinh tế và thực hiện không phân biệt đối xử cho nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình nhất định, đồng thời thiết lập cơ chế bảo hộ đầu tư phù hợp thông lệ quốc tế.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2007_B6_Camkettudohoadautu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 186,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.