Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40772
Title: Vai trò của ASEAN trong việc giải quyết các tranh chấp về biên giới, lãnh thổ
Authors: Bạch Quốc An
Keywords: Bạch Quốc An
ASEAN
Tranh chấp biên giới
Tranh chấp lãnh thổ
Tài phán quốc tế
Hiệp ước Bali
Abstract: Trình bày vai trò của ASEAN trong việc giải quyết các tranh chấp về biên giới, lãnh thổ.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2007_B1_VaitroASEAN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 132,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.