Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40775
Title: Hợp tác kinh tế - thương mại giữa ASEAN với các bên đối thoại
Authors: Nguyễn Thanh Long
Keywords: Nguyễn Thanh Long
ASEAN
Hợp tác kinh tế
Hợp tác thương mại
Quan hệ đối thoại
Tranh chấp thương mại
Đối tác kinh tế
Đối tác thương mại
Abstract: Trình bày mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các nước đối thoại. Mối quan hệ này đã và đang được thực hiện ở những phạm vi và mức độ khác nhau tuỳ thuộc tình chất của mối quan hệ giữa ASEAN và đối tác đó. Trong tương lai, ASEAN và các bên đối thoại cần gia tăng hơn nữa nỗ lực để đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại sang giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá của ASEAN và các nước đối thoại xâm nhập mạnh mẽ vào thị trương của nhau, thúc đẩy kinh tế của ASEAN và các nước đối thoại cùng phát triển.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2007_B4_hoptackinhtethuongmaiASEAN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 149,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.