Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40804
Title: Đăng ký thế chấp và hiệu lực của đăng ký thế chấp đối với người thứ ba
Authors: Vũ Thị Hồng Yến
Keywords: Vũ Thị Hồng Yến
Kinh tế
Hợp đồng tín dụng
Hợp đồng thế chấp
Đăng ký thế chấp
Tài sản thế chấp
Quyền thế chấp
Abstract: Phân tích, làm rõ các vấn đề về đăng ký thế chấp và hiệu lực của đăng ký thế chấp đối với người thứ ba thông qua việc phân tích các trường hợp cụ thế: dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác để thế chấp; bên thế chấp trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp trong thời hạn của hợp đồng thế chấp; bên thế chấp đòi nợ chuyển giao quyền yêu cầu cho người khác trong thời gian thế chấp...
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 10-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc10.2007_B9_Dangkythechap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 128,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.