Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40805
Title: Những điểm mới về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động
Authors: Đỗ Ngân Bình
Keywords: Đỗ Ngân Bình
Lao động
Bảo hiểm
Bảo hiểm xã hội
Người lao động
Đóng bảo hiểm
Chi trả bảo hiểm
Abstract: Đề cập những quy định mới về việc đóng góp và chi trả bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với những đối tượng là người lao động.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 10-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc10.2007_B10_ChedoBHXHbatbuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 164,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.