Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40817
Title: Hoàn thiện pháp luật ngân hàng theo hướng nâng cao vai trò của ngân hàng trong hoạt động quản lý thuế
Authors: Vũ Văn Cương
Keywords: Vũ Văn Cương
Ngân hàng
Pháp luật ngân hàng
Thuế
Quản lý thuế
Giao dịch thanh toán
Abstract: Tìm hiểu cơ sở pháp luật quy định về trách nhiệm của ngân hàng trong việc tham gia quản lý thuế; Thực trạng tham gia quản lý thuế của ngân hàng ở Việt Nam và những quy định của pháp luật cần được hoàn thiện.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 10tr.
Method: Tạp chí Luật học số 12-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2007_B1_Hoanthienphapluatnganhang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 184,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.