Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40834
Title: Một số đặc điểm tâm lý của người chưa thành niên phạm tội
Authors: Đặng Thanh Nga
Keywords: Đặng Thanh Nga
Pháp luật
Người chưa thành niên
Người chưa thành niên phạm tội
Hành vi phạm tội
Tội phạm
Tâm lý tội phạm
Abstract: Phân tích một số đặc điểm tâm lý của người chưa thành niên phạm tội với mục đích làm sáng tỏ một phần nguyên nhân phạm tội ở lứa tuổi chưa thành niên.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2008
Language: zh
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2008_B7_Tamlynguoichuathanhnienphamtoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 130,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.