Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40843
Title: Quan hệ lao động trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nền kinh tế thị trường
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Lao động
Quan hệ lao động
Kinh tế thị trường
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Người lao động
Người sử dụng lao động
Abstract: Tìm hiểu về quan hệ lao động trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nền kinh tế thị trường. Trình bày giải pháp cho vấn đề xây dựng quan hệ lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa theo định hướng thị trường.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2008_B5_quanhelaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 148,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.