Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40863
Title: Pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, an sinh xã hội của một số nước trên thế giới
Authors: Lương Thị Thủy
Keywords: Lương Thị Thủy
Pháp luật
Bình đẳng giới
Luật bình đẳng giới
Lao động
An sinh xã hội
Abstract: Cung cấp một số nội dung pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động và an sinh xã hội của một số nước trên thế giới về các vấn đề tuyển dụng lao động, việc làm; học nghề và đào tạo; trả lương và thu nhập; an toàn lao động và vệ sinh lao động; độ tuổi nghỉ hưu; y tế...
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2008_B12_PLvebinhdanggioi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 187,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.