Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40875
Title: Thực trạng pháp luật Việt Nam về mua bán doanh nghiệp
Authors: Trần Thị Bảo Ánh
Keywords: Trần Thị Bảo Ánh
Pháp luật
Doanh nghiệp
Mua bán doanh nghiệp
M&A
Mua bán và sáp nhập
Abstract: Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về mua bán doanh nghiệp. Hoạt động mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam còn non trẻ nên cần có nhiều giải pháp để phát triển việc mua bán doanh nghiệp như đào tạo nhân lực có kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật, tài chính, môi giới, tư vấn,...đặc biệt không thể thiếu các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về mua bán doanh nghiệp.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2008_B1_Muabandoanhnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 116,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.