Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40887
Title: Quyền thành lập các công ty trách nhiệm hữu hạn của người chưa thành niên theo quy định của pháp luật Cộng hòa Pháp
Authors: Lê Vệ Quốc
Keywords: Lê Vệ Quốc
Pháp luật
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Người chưa thành niên
Công hòa Pháp
Pháp luật doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Abstract: Bài viết phân tích các nội dung quy định quyền thành lập các công ty trách nhiệm hữu hạn của người chưa thành niên trong pháp luật Cộng hoà Pháp cũng như cung cấp những thông tin có tính chất tham khảo góp phần vào quá trình hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2008_B9_QuyenthanhlapcongtyTNHH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 156,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.