Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40948
Title: Bộ luật hình sự với việc quy định dấu hiệu lỗi trong cấu thành tội phạm.
Authors: Nguyễn Ngọc Hòa
Keywords: Tạp chí Luật học
Luật hình sự
Cấu thành tội phạm
Tội phạm
Vô ý làm chết người
Tội giết người
Vô ý gây thương tích
Cố ý gây thương tích
Vô ý lộ bí mật nhà nước
Cố ý làm hư hỏng tài sản
Lỗi vô ý
Cố ý trong cấu thành tội phạm
Xác định dấu hiệu lỗi
Abstract: Bài viết đề cập đến việc quy định dấu hiệu lỗi trong cấu thành tội phạm. Dấu hiệu lỗi có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhưng trong Bộ luật hình sự, dấu hiệu này hầu như không được phản ánh trong các cấu thành tội phạm.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Luật học số 1/2004.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2004_B6_Dauhieuloi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 114,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.