Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40981
Title: Ý thức pháp luật của cá nhân, cộng đồng về vấn đề bạo lực, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - Thực trạng và giải pháp
Authors: Phan Thị Luyện
Keywords: Phan Thị Luyện
Pháp luật
Ý thức pháp luật
Phòng chống bạo lực
Phụ nữ
Trẻ em
Bạo lực gia đình
Abstract: Tìm hiểu về vấn đề bạp lực, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em qua thực trạng ý thức pháp luật của cá nhân, cộng đồng và một số giải pháp khắc phục.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2009_B2_Ythucphapluat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 153,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.