Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40982
Title: Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em dưới góc độ nhân quyền
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Nhân quyền
Bạo lực gia đình
Phụ nữ
Trẻ em
Abstract: Trình bày những khía cạnh chủ yếu liên quan đến vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đó là: bạo lực xâm phạm quyền tự do, bình đẳng của phụ nữ và trẻ em; bạo lực xâm phạm quyền sống, quyền được an toàn về thân thể của phụ nữ và trẻ em; bạo lực xâm phạm quyền tự do tư tưởng, tư cách con người của phụ nữ, trẻ em; ...
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2009_B3_Baolucdoivoiphunuvatreem.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 195,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.