Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40989
Title: Các biện pháp bảo vệ và trợ giúp nạn nhân là phụ nữ và trẻ em bị bạo lực
Authors: Nguyễn Xuân Thu
Keywords: Nguyễn Xuân Thu
Bạo lực
Phòng chống bạo lực
Phụ nữ
Trẻ em
Abstract: Phân tích các biện pháp bảo vệ và trợ giúp nạn nhân là phụ nữ và trẻ em bị bạo lực như trợ giúp về vật chất và tinh thần; các biện pháp hành chính; các biện pháp hình sự và một số biện pháp khác.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2009_B10_Baovetrogiupphunuvatreeem.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 162,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.