Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40998
Title: Một số vấn đề về điều kiện nuôi con nuôi
Authors: Nguyễn Phương Lan
Keywords: Nguyễn Phương Lan
Pháp luật
Nuôi con nuôi
Điều kiện nuôi con nuôi
Luật hôn nhân và gia đình
Abstract: Trao đổi một số ý kiến về việc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hơn các quy định về điều kiện nuôi con nuôi nhằm bảo đảm việc nuôi con nuôi đúng với bản chất của nó.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2009_B5_Dieukiennuoiconnuoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 147,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.