Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41021
Title: Những vấn đề đặt ra khi thực thi luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam
Authors: Lê Thị Thu Thuỷ
Keywords: Lê Thị Thu Thuỷ
Pháp luật
Thuế
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế trực thu
Thu nhập cá nhân
Khấu trừ thuế
Thu nhập miễn thuế
Abstract: Phân tích một số vấn đề đặt ra khi thực thi luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam như nguyên tắc công bằng, chi phí khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế, quy định thu nhập miễn thuế, quy định thuế thu nhập đối với chứng khoán, khó khăn của việc quản lý thuế thu nhập cá nhân.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2009_B9_Thucthiluatthuethunhapcanhan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 154,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.