Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41023
Title: Bản chất của thuế - Sự tiếp cận từ các học thuyết thuế cổ điển và hiện đại
Authors: Nguyễn Văn Tuyến
Keywords: Nguyễn Văn Tuyến
Thuế
Bản chất thuế
Abstract: Nghiên cứu bản chất của thuế thông qua các học thuyết cổ điển và hiện đại. Phân tích ảnh hưởng của các học thuyết đó đến quá trình phát triển hệ thống thuế ở Việt Nam.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2009_B10_Banchatcuathue.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 192,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.