Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41032
Title: Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn Như Quỳnh
Keywords: Nguyễn Như Quỳnh
Pháp luật
Sở hữu công nghiệp
Quyền sở hữu công nghiệp
Hạn chế cạnh tranh
Cạnh tranh không lành mạnh
Luật cạnh tranh
Luật sở hữu trí tuệ
Abstract: Tìm hiểu về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam; Một số lưu ý khi thực hiện xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2009_B7_Canhtranhkhonglanhmanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 183,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.