Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41055
Title: Quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp trong việc đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và đào tạo lại nghề cho người lao động
Authors: Đỗ Thị Dung
Keywords: Đỗ Thị Dung
Lao động
Người lao động
Đào tạo nghề
Bồi dưỡng nghề
Nâng cao nghề
Doanh nghiệp
Abstract: Tìm hiểu những quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp trong việc đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và đào tạo lại nghề cho người lao động.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 7-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc7.2009_B1_Daotaonghechonguoilaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 141,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.