Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41148
Title: Bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự và một số đề xuất về hoàn thiện pháp luật
Authors: Hồ Sỹ Sơn
Keywords: Hồ Sỹ Sơn
Pháp luật
Tố tụng hình sự
Quyền con người
Hoàn thiện pháp luật
Người bị buộc tội
Abstract: Bài viết hướng vào làm rõ những vấn đề về ai trong số những chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự cần được bảo vệ? Tại sao phải bảo vệ? Thực trạng đã bảo vệ đến đâu? Và phải hoàn thiện pháp luật như thế nào để quyền con người trong tố tụng hình sự được bảo vệ một cách đầy đủ? Đưa ra ý kiến để hoàn thiện một số quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2011_B6_BaovequyenconguoitrongTTHS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 349,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.