Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41171
Title: Những điểm mới trong Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004.
Authors: Nguyễn Hồng Hải
Keywords: Tạp chí Luật học
Nguyễn Hồng Hải
Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
Bảo vệ trẻ em
Chăm sóc trẻ em
Giáo dục trẻ em
Trẻ em
Trẻ em lang thang
Xâm hại tình dục
Quyền phát triển năng khiếu
Đăng kí khai sinh
Quyền cơ bản của trẻ em
Abstract: Bài viết đề cập đến những điểm mới trong Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, bao gồm: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 đã mở rộng hơn về cơ cấu cho phù hợp với đối tượng điều chỉnh và mục đích điều chỉnh; Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng luật rộng hơn và cụ thể hơn; Quy định rõ nguồn tài chính cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;...
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Luật học số 4/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2004_B12_DiemmoiLuatbaovechamsocgiaoductreem2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 115,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.