Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41194
Title: Bàn thêm về các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất.
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Tạp chí Luật học
Nguyễn Quang Tuyến
Luật pháp
Quyền sử dụng đất
Thế chấp quyền sử dụng đất
Người sử dụng đất
Vay vốn sản xuất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thị trường bất động sản
Đối tượng thế chấp
Abstract: Bài viết đề cập đến các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất: (1) Hạn chế của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất; (2) Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Luật học số 5/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2004_B9_Quydinhthechapquyensudungdat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 120,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.