Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41340
Title: Các vấn đề pháp lý về đất đai và bất động sản ở Cộng hoà Liên bang Đức
Authors: Trần Quang Huy
Keywords: Trần Quang Huy
Pháp luật
Luật đất đai
Bất động sản
Sở hữu đất đai
Quan hệ đất đai
Kinh doanh bất động sản
Cộng hoà Liên bang Đức
Abstract: Khái quát về quan hệ sở hữu, quan hệ đất đai ở CHLB Đức; Làm rõ các quy định về kinh doanh bất động sản theo pháp luật CHLB Đức; Một số gợi mở cho Việt Nam qua nghiên cứu các chính sách và pháp luật về kinh doanh bất động sản ở CHLB Đức.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san pháp luật CHLB Đức-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDacsan.2011_B10_Đatdaivabatdongsan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 273,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.