Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41369
Title: Xác định giá trị thông thường của hàng hóa bị kiện bán phá giá theo pháp luật WTO.
Authors: Vũ Thị Phương Lan
Keywords: Tạp chí Luật học
Vũ Thị Phương Lan
Pháp luật
Pháp luật WTO
Giá trị hàng hóa
Bán phá giá
Giá trị thông thường hàng hóa
Pháp luật thương mại quốc tế
Thương mại
Giá xuất khẩu
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Khái niệm giá trị thông thường của hàng hóa trong pháp luật thương mại quốc tế. (2) Nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị thông thường theo pháp luật của WTO.
Issue Date: 2010
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Luật học số 5/2010
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2010_B6_Xacdinhgiatrithongthuongcuahanghoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 142,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.