Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41370
Title: Xác định tư cách chủ thể thành viên hộ gia đình trong định đoạt quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Keywords: Nguyễn Minh Tuấn
Pháp luật
Luật đất đai
Quyền sử dụng đất
Chuyển quyền sử dụng đất
Abstract: Nghiên cứu và làm rõ quy định về việc xác định tư cách chủ thể thành viên hộ gia đình trong định đoạt quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ.
Issue Date: 2012
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2012_B8_Xacdinhtucachchuthethanhvien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 215,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.