Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41397
Title: Pháp luật về hoạt động dịch vụ việc làm ở Việt Nam
Authors: Đỗ Thị Dung
Keywords: Đỗ Thị Dung
Pháp luật
Pháp luật lao động
Việc làm
Dịch vụ việc làm
Tư vấn việc làm
Giới thiệu việc làm
Abstract: Bài viết đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện các bất cập của pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hoạt động dịch vụ việc làm ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2012
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2012_B3_Hoatdongdichvuvieclam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 226,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.