Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41404
Title: Một số vấn đề về kỷ luật cán bộ, công chức.
Authors: Bùi Thị Đào
Keywords: Tạp chí Luật học
Bùi Thị Đào
Cán bộ
Công chức
Kỷ luật cán bộ công chức
Cải cách hành chính
Cán bộ bị thôi việc
Hình thức kỷ luật
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Về quy định cán bộ bị thôi việc tại khoản 3 Điều 78 Luật quy định các hình thức kỷ luật đối với cán bộ. (2) Về thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. (3) Về thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. (4) Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật.
Issue Date: 2010
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Luật học số 6/2010.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2010_B2_kyluatcanbocongchuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 136,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.