Phân quyền - Kinh tế : [3777]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3777
 • item.jpg
 • Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học


 • Phạm Thị Tâm (2017)

 • Đề tài được kết cấu thành 3 phần chính như sau: Chương 1: Một số vấn đề chung về khung chính sách, pháp luật về kinh tế vùng. Chương 2: đánh giá thực trạng khung chính sách, pháp luật về kinh tế vùng ở Việt Nam. Chương 3: quan điểm, giải pháp và kiến nghị hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về kinh tế vùng ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 • Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI; Trường Chính sách Công và quản lý Fullbringt (2022)

 • Báo cáo trình bày tổng quan kinh tế thế giới và Việt Nam hậu Covid-19, tác động của kinh tế vĩ mô toàn cầu và trong nước đối với vùng ĐBSCL, cập nhật kinh tế ĐBSCL, tiêu điểm 2021 liên quan đến chuyển đổi nông nghiệp, phát triển cơ sợ hạ tầng giao thông và logistics, tác động của quy hoạch tích hợp đối với ĐBSCL; đưa ra kết luận và khuyến nghị chính sách.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 • Đậu Anh Tuấn, Phạm Ngọc Thạch; Phan Minh Thuỷ, Nguyễn Thị Diệu Hồng; Hoàng Thị Thanh, Phạm Văn Hùng (2021-12)

 • Báo cáo điểm lại một số quy định pháp luật (đang soạn thảo hoặc đã ban hành) đáng chú ý, những vấn đề pháp lý tác động đến doanh nghiệp trong năm 2021. Nhóm nghiên cứu lựa chọn những quy định/vấn đề có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có điểm đáng lưu ý về tư duy soạn thảo chính sách để phân tích, bình luận. Ngoài ra, Báo cáo cũng phân tích chuyên sâu một s...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hà Thị Hồng Vân (2009)

 • Bài viết gồm 3 phần chính: (1) Điểm lại sự phát triển của các đặc khu kinh tế từ 1978 đến nay; (2) Phân tích về đặc khu thử nghiệm phối hợp phát triển nông thôn – thành thị Trùng Khánh; (3) So sánh sự khác nhau cơ bản giữa hai hình thức đặc khu.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Thị Thơm (2018-05-02)

 • Bài viết phân tích các giao dịch dân sự về vay tài sản phát triển nhưng ngoài việc phải chịu lãi suất cao thì người đi vay thường phải ký kết với người cho vay giao dịch mua bán tài sản (giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc mua bán nhà) với giá chuyển nhượng (mua, bán) thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế.

 • item.jpg
 • Thông tin chuyên đề


 • Thư viện Quốc hội (2022-10)

 • Bản tổng hợp một số thông tin, số liệu cơ bản thuộc lĩnh vực kinh tế của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022 được tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau: Cơ sở dữ liệu hiện có tại Thư viện Quốc hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử chính thức của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Ban Kinh tế Trung ương (2022-09-18)

 • Bài viết trình bài lý thuyết về các mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế điển hình trên thế giới trong thời gian gần đây, đồng thời đánh giá toàn diện quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, bao gồm chủ trương, đường lối của Đảng cũng như kết quả đạt được. Qua đó, bài viết định hướng và một số khuyến nghị chính ...

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Đặng Kim Sơn. (2022-09-18)

 • Bài viết nêu các vấn đề với phát triển nông nghiệp nông thôn do mô hình tăng trưởng vừa qua gây ra, bao gồm: phát triển đô thị và công nghiệp thiếu gắn kết nông thôn và nông nghiệp; thành phố lớn quá tải, nông thôn tụt hậu, công nghiệp hóa không cân đối với đô thị hóa; cư dân nông thôn thiếu cơ hội phát triển, lao động khó chuyển sang phi nông nghiệp; cả nước chạy đua phát triển công&#...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3777