Phân quyền - Kinh tế : [2847]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2847
 • Ciem.Moi quan he giua NN va thi truong_cai cach kte VN.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2019)

 • Tài liệu đề cập đến tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020; một số vấn đề cơ bản về mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường và cải cách thể chế kinh tế; thực trạng mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường và thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện thể chế kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020; bối cảnh, mục tiêu và định hướng giải pháp cho...

 • Ciem.Danh gia kqua co cau nen kte, dmoi mo hinh tang truong gdoan 2016_2020.pdf.jpg
 • Sách


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (-)

 • Tài liệu đề cập đến bối cảnh, quá trình chuyển đổi khung khổ chính sách và các chương trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; đánh giá kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; từ đó đưa ra một số kiến nghị tiếp tục đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tă...

 • Ciem.Chat luong tang truong Kte.pdf.jpg
 • Sách


 • Nguyễn Thị Tuệ Anh, Lê Xuân Bá; Nguyễn Thị Nguyệt, Phan Lê Minh (2002-05)

 • Tài liệu đề cập đến chất lượng tăng trưởng và khung phân tích; đánh giá chất lượng tăng trưởng của một số nghiên cứu trên thế giới; một số đánh giá ban đầu về chất lượng tăng trưởng của Việt Nam; từ đó đưa ra một số khuyến nghị.

 • Ciem.Chat luong ĐK kinh doanh.pdf.jpg
 • Sách


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (-)

 • Tài liệu đề cập đến việc rà soát cơ sở pháp lý và chỉ đạo của chính phủ về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh; thực trạng cải cách điều kiện kinh doanh 2017-2019; một số giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả cải cách điều kiện kinh doanh.

 • Ciem.Bao cao Kte vi mo quy IV_2017.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2017)

 • Tài liệu đưa ra bối cảnh kinh tế trong quý IV và cả năm 2017; diễn biến và triển vọng kinh tế vĩ mô; một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, từ đó đưa ra một số kiến nghị.

 • Ciem.Bao cao Kte vi mo quy I_2018.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2018)

 • Tài liệu đưa ra bối cảnh kinh tế trong quý I năm 2018; diễn biến và triển vọng kinh tế vĩ mô; một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật; từ đó đưa ra một số kiến nghị.

 • 1. Luan an.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Nguyễn Bình Minh;  Advisor:Hoàng Thị Phương Thảo (2020)

 • Luận án nghiên cứu và đo lường hành vi mua thay vì ý định mua như các nghiên cứu trước đây. Trong đó tác giả đo lường hành vi mua thông qua thang đo khoảng và giá trị đơn hàng, sau đó so sánh kết quả của hai cách đo lường này. Luận án nghiên cứu hành vi mua ban đầu và hành vi mua lặp lại trong đó có xem xét tác động của các khái niệm khác trong quá trình mua lần đầu ...

 • LATS_Tom tat_TV_NCS Nguyen Thu Huong_DHTM.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thu Hương;  Advisor:Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Văn Minh (2020)

 • Luận án đã xây dựng mô hình nghiên cứu về tài sản thương hiệu của các siêu thị điện máy dựa trên khách hàng theo quan điểm của Keller (2013, 1993). Quan điểm của Keller (2013, 1993) giải thích về tài sản thương hiệu dưới góc độ khách hàng với những đo lường, đánh giá về thái độ và hành vi của người tiêu dùng. Điều này có thể giúp cho các siêu thị điện máy hiểu hơn về khách hàng m...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2847